Получать новости на E-mail
Статьи и интервью (1178)
29.08.2014
Автор: Издатель
Размер шрифта

Версия для печати

ВЫШЕЛ В СВЕТ «СЛОВНИК-ДОВІДНИК МУЗЕЙНОГО ПРАЦІВНИКА»

Вышел в свет «Словник-довідник музейного працівника». Составители – Ольга Овчарова, Раиса Яушева-Омельянчик, Людмила Сургай. 2013 год. Твердая обложка. 462 стр.

Словарь-справочник включает в себя общепринятую музейную лексику и термины; предметы нумизматики, фалеристики, сфрагистики. В книге Вы найдете следующие изображения: клейма дореволюционных драг металлов, заводские марки украинских фарфоровых заводов, описание эскиза меча, сабли, шпаги, ружья и пистоля; глаголичная и кирилличная азбука; изображения букв и цифр церковно-славянской печати; герадьдика, кресты, короны, шлемы и знаки монетных дворов. Рекомендован для работников музеев, коллекционеров.


Цена 150,00 грн

Любая форма оплаты.

Высылаем по Украине через перевозчика «Новая почта».

Заказы принимаются по тел. (044) 237-23-93, (063) 237-23-93, (067) 209-57-55.

Звонить: Пн-Вс с 8.00 до 22.00.

Юрий Серафимович.

yso@list.ru.


ПЕРЕДМОВА

Ідея «Словника-довідника музейного працівника» виникла як узагальнення багаторічної науково-дослідної, фондової, експозиційної, виставкової та екскурсійно-просвітницької діяльності Музею історії міста Києва. Музей має певні напрацювання в галузі вивчення, систематизації, каталогізації фондів, а також обліку та контролю за використанням музейних матеріалів, запровадженні класичних та нових технологій музейної справи, досвід співпраці з музеями інших профілів.

В українському музеєзнавстві ця праця є першою спробою зібрання і згрупування не лише наукової термінології, а й понятійного апарату повсякденної музейної практики. Словник-довідник є також концентрованим вираженням через професійні дефініції досвіду, атрибуції, наукового опрацювання, каталогізації та введення до широкого громадсько-суспільного обігу даних про пам'ятки історії та культури від найдавніших часів до наших днів.

Велика наукова робота безпосередньо з музейними предметами та матеріалами, зрозуміло, у певний момент викликала потребу у відповідній систематизації понятійно-термінологічного апарату, що використовується у музейній справі. Таким чином, ідея цього словника-довідника стала органічним наслідком певного особистого професійного досвіду його авторів – музейних працівників-практиків.

У процесі роботи над словником-довідником з'ясувалося, що подібних за задумом видань в Україні ще немає, і вони не поширені на пострадянських теренах.

Специфікою цього словника-довідника є також та обставина, що він створювався за міждисциплінарним принципом. Автори не обмежували себе вузькофаховими межами у формуванні понятійного апарату видання, яке вміщує як академічну термінологію, так і лексикон музейника-практика. Причому укладачі намагались охопити якомога більший масив типів категорій музейних матеріалів, а також методів і методик оперування ними на музейному рівні. Зокрема, у цій роботі однаково співприсутні терміни і поняття з царини нумізматики, мистецтвознавства, декоративно-прикладного мистецтва, книгознавства, вивчення документальних, письмових джерел, реставраційної справи тощо.

Враховуючи сучасну міжнародну тенденцію до формування новітньої теорії музейної справи – музеології, автори словника-довідника вважають, щo запропонований ними тезаурус музеєзнавця може гідно увійти до підвалин української версії такої теорії.

Словник-довідник складається із вступної частини, яка містить музеєзнавчі терміни, та трьох окремих розділів за темами: живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, нумізматика, фалеристика, книга, документ, фотографія. Всередині розділів статті розміщені за абеткою.

Овчарова О. В.

Кол. просмотров: (2991)                            Кол. комментариев: (0)

Уважаемые читатели!
Приглашаем принять участие в обсуждении темы, освещенной в статье. Единственная просьба,  не размещать сообщений, которые могут нарушить законы Украины.

Комментариев (0) К статье ВЫШЕЛ В СВЕТ «СЛОВНИК-ДОВІДНИК МУЗЕЙНОГО ПРАЦІВНИКА»