Получать новости на E-mail
Статьи и интервью (1179)
07.11.2014
Автор: ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві
Размер шрифта

Версия для печати

ДПІ у соломянському районі ГУ міндоходів у м. Києві - інформує

Права платників податків

Платники податків - фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Платник податків має право:
- безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;

- обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку і витрат;

- користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;

- одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;

- бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися  та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

- на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

Платник податків має також інші права, передбачені Конституцією, законами України.

Доходи, які за цивільно-правовими договорами підлягають
оподаткуванню військовим збором

Оподаткуванню військовим збором підлягають лише ті доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, які належать до фонду оплати праці.

Так, відповідно до підпункту 1.2 пункту 16.1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України об'єктом оподаткування військовим збором, зокрема, є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Згідно з підпунктом 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України заробітна плата - це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Статтею 2 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати.

Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками) за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), включається до фонду основної заробітної плати (підпункт 2.1.8 пункту 2.1 розділу 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5).

З 1 листопада 2014 року розширено перелік підакцизних товарів

ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві нагадує, що з 1 листопада поточного року до числа алкогольних будуть зараховані напої зі вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць і більше, які зазначені в товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. Для таких товарів встановлюється ставка акцизного податку в розмірі 70,53 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту і вводиться маркування марками акцизного податку. До таких напоїв відносяться настоянки і бальзами, які реалізують аптечні заклади, а також есенції, добавки, що використовуються в кондитерській промисловості.

Такі зміни передбачено Законом України від 31.07.2014,  № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України".

Оподаткування пасивних доходів за новими ставками

З 02 серпня 2014 року оподаткування пасивних доходів здійснюється за ставкою 15 відсотків, а саме:
- проценти, нараховані на суму поточного або вкладного(депозитного) банківського рахунку;
- процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
- процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
- плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
- дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
- дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
- дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону;
- дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;
- проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у підпункту 170.4.1 Податкового кодексу України.

Вищезазначене передбачено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р. № 1588-VII

Фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до 1 серпня 2014 р. нараховано зазначені доходи, звільняються від обов'язку декларування таких доходів і сплати з них податку (абзац 3 пункту 2 розділу III Закону № 1588).

Порядок заповнення поля «Призначення платежу»

ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві нагадує, що при сплаті податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів заповнення поля "Призначення платежу", в полі N 3 вказуються відповідні реквізити:

 - код ЄДРПОУ платника податку (у разі здійснення юрособою сплати за відокремлений підрозділ друкується код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, за який здійснюється така сплата);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізособи або серія та номер паспорта громадянина України (у разі відмови від реєстраційного номера);

- реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється Міндоходів.

При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.
Порядок заповнення документів затверджений  Наказом Міністерства доходів і зборів України N 609 від 22.10.2013 р.

Умови оподаткування ПДВ документів про освіту

Документи про освіту (кваліфікацію) є підтвердженням здобуття вищої освіти, а його видача є складовою послуг з освітньої діяльності. Відповідно до підпункту «г» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 України від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.

Оплата студентами вартості документів про освіту є частиною оплати вартості послуг та не включається навчальним закладом до бази оподаткування податком на додану вартість, оскільки операції з надання таких послуг звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, які звільнені від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Визначення ставок земельного податку

Садівниче товариство як юридична особа є платником земельного податку за надані земельні ділянки за ставками, встановленими Податковим кодексом України (далі ПКУ) для відповідних категорій земель на підставі даних державного земельного кадастру.

Так, земельний податок справляється:

-    за ставками, встановленими ст.272 ПКУ, - за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження);

-    за ставкою, встановленою п.276.1 ст.276 ПКУ, за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті садівничими товариствами;

-    за ставкою, встановленою п. 274.1 ст. 274 ПКУ, - за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження);

-    за ставкою, встановленою ст. 275 ПКУ, - за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

-    за ставкою, встановленою п.277.2 ст.277 ПКУ – за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Оподаткування виробництва біопалива екологічним податком

Відповідно до пункту 240.2 статті 240 Кодексу платниками екологічного податку, зокрема, є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.

Згідно зі статтею 241 Кодексу податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами до яких належать суб’єкти господарювання, які зокрема, здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника.

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, в т.ч. для суб’єктів господарювання які, зокрема, здійснюють торгівлю на митній території України дизельним біопаливом власного виробництва, встановлені статтею Кодексу.

Слід зазначити, що Законом України від 27 березня 2014 року № 1166 – VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»(далі – Закон № 1166) внесено зміни до Кодексу, зокрема, пунктами 17-22 розділу I Закону № 1166, які набрали чинності з 1 квітня 2014 року, ставки екологічного податку, зокрема, за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення викладені у нових розмірах і порівняно з діючими з 1 січня до 1 квітня ц.р. збільшені на 8,3 відсотки.

Право багатодітної сім’ї на пільгу щодо сплати земельного податку

Якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності, при цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п. 281.2 ст.281 Податкового кодексу України.

Водночас, якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку за земельну ділянку пропорційно своїй частці є кожен з батьків, і відповідно право на пільги щодо земельного податку має кожен з них.

Якщо таке подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився, то платником земельного податку за таку ділянку є один з батьків, який і може скористатись пільгою щодо сплати земельного податку.

Слід зазначити, що право на пільгу щодо сплати земельного податку мають фізичні особи, право власності яких на земельні ділянки посвідчено належними документами та даними державного земельного кадастру. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо).

Кол. просмотров: (5330)                            Кол. комментариев: (0)

Уважаемые читатели!
Приглашаем принять участие в обсуждении темы, освещенной в статье. Единственная просьба,  не размещать сообщений, которые могут нарушить законы Украины.

Комментариев (0) К статье ДПІ у соломянському районі ГУ міндоходів у м. Києві - інформує