Отправить на печать

31.10.2013
Автор: Інститут історії українського суспільства ДВНЗ КНЕУ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ «МАЛЬОВНИЧА УКРАЇНА – ТУРИСТИЧНИЙ КРАЙ»

Шановне студентство і наукова громада України!

Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
за ініціативою Інституту історії українського суспільства ДВНЗ КНЕУ
за підтримки Державного агентства України з туризму та курортів оголошує:
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край».

Партнерами конкурсу є Національна спілка краєзнавців України і Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

  

Метою конкурсу є виявлення силами ініціативних студентів в регіонах України пам’яток історії, культури, природи, побуту тощо і їх дослідження в якості перспективних туристичних об’єктів.

Завданнями конкурсу є заохочення інтересу студентської молоді до вивчення свого краю, його історії, культурних особливостей і його популяризації. Крім того, захід має стимулювати студентів до пошуку шляхів економічного розвитку регіонів України, їх рідного краю, села чи містечка. Конкурс водночас має забезпечити збереження місцевого колориту українських регіонів на фоні глобалізації. Саме розвиток туризму дає можливість поєднати блага глобальної економіки та інформаційних потоків і затишок місцевого колориту!

До участі у конкурсі запрошуються студенти будь-якої спеціальності всіх вищих навчальних закладів. Кожен учасник конкурсу має готувати роботу під науковим керівництвом особи, яка працює у сфері освіти, науки, краєзнавства тощо.

Учасники конкурсу мають подати заявки  на участь у конкурсі з тематикою роботи до 20 листопада 2013 р. Останній строк подання робіт – 30 квітня 2014 р. Протягом травня 2014 р. працюватиме журі і підводитимуться результати конкурсу. За надходження заявки на участь у конкурсі на електронну адресу учасників будуть надсилатися додаткові матеріали –  критерії відбору і оформлення робіт тощо.

Урочисте оголошення результатів конкурсу відбудеться 22 травня 2014 р., в день Святого Христофора – покровителя всіх мандрівників. Усіх учасників конкурсу буде відзначено дипломами. На переможців чекають нагороди. Переможці конкурсу отримають можливість публікуватися у провідних виданнях туристичної сфери України.

Всі поля заявки мають бути заповнені. Надсилати заявки слід на електронну адресу: turkonkurs@ukr.net.

Довідки щодо організаційної частини конкурсу можна отримати за телефоном:
(050) 886-16-01 (Сацький Павло Вікторович).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОФОРМЛЕННЮ КОНКУРСНИХ РОБІТ

На конкурс подається робота, яка складається із описової частини щодо виявленої конкурсантом пам’ятки і бізнес-плану розвитку туристичної інфраструктури в досліджуваній місцевості. До конкурсу приймаються роботи, які присвячено пам’яткам, що переважно не входять до реєстрів пам’яток, оскільки метою конкурсу є виявлення маловідомих та невідомих об’єктів.

Під туристичними об’єктами (пам’ятками) слід розуміти: 1) історичні будівлі, які підкреслюють місцевий колорит або пов’язані з ними цікаві події, розповіді, легенди тощо; 2) традиції та звичаї, які є характерними лише для відповідної місцевості; 3) мовні та фольклорні особливості; 4) розповіді та легенди, які пов’язані з відповідною місцевістю; 5) місцеві промисли; 6) гастрономічні традиції; 7) місцеві особливості побуту; 8) інженерні винаходи, які застосовуються в певній місцевості і характерні лише для неї.

Описова частина роботи подається у формі наукового тексту (статті або есе). Приблизний обсяг від 5 до 15 стандартних аркушів А-4 (шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал –  1,5).

Опис має містити:
1) Чітко виписане місце розташування будівлі, її призначення, опис і зображення її сучасного стану (по можливості зображення чи опис її початкового стану). Також має бути викладено історію даної будівлі, імена людей, пов’язаних з нею і виклад інформації про них. Авторові проекту пропонується викласти легенди, повір’я та розповіді про відповідний архітектурний об’єкт. Усі фольклорні дані про об’єкт мають містити й їх наукову критику. Якщо відповідний об’єкт вже досліджувався, слід вказати, коли і ким, а також коротко викласти результати попереднього дослідження із посиланням на їх публікацію.

2) Опис традицій та звичаїв повинен містити детальний виклад подій, які їх характеризують. По можливості, слід дослідити походження відповідних традицій та звичаїв, їх значення в житті людей у відповідній місцевості. Роботу буде значно посилено, якщо вона міститиме інтерв’ю людей, які даватимуть пояснення відповідним подіям і звичаям.

3) Мовні особливості будь-якої місцевості повинні бути викладені у порівнянні із відповідними аналогами в літературній українській чи іншій мові. Бажано подати прояви мовних особливостей у місцевому фольклорі, тобто піснях, казках, оповідках та ін. Роботу буде посилено, якщо в ній міститимуться посилання на праці етнографів, мовознавців, а також на літературні твори, в яких відповідні мовні особливості виявляються.

4) Розповіді та легенди відповідної місцевості мають бути чітко викладеними. Роботу буде посилено, якщо подаватиметься декілька варіантів однієї розповіді. Всі розповіді і легенди повинні містити наукову критику із посиланням на дослідників. Значно підвищить рівень роботи розвідка щодо походження відповідної легенди чи розповіді.

5) Під місцевими промислами маються на увазі ручні заняття, які притаманні лише для певної місцевості або прийоми і засоби у традиційних промислах, які характерні лише для відповідної місцевості. Опис має містити практичне значення всіх відзначених автором прийомів і засобів.

6) Опис гастрономічних традицій відповідної місцевості повинен містити не лише рецептуру, а й дослідження процесу заготівлі матеріалів, їх вирощування і догляд за ними. Цінність описової частини відповідної роботи буде посилено аналізом отриманих смакових і поживних якостей відповідного рецепту.

7) У даній тематиці важливим є дослідження певних особливостей повсякденного життя людей відповідної місцевості. Особливу цінність становитиме філософський аналіз тих чи інших особливостей побуту.

8) Дана тематика повинна розкривати прийоми і засоби, завдяки яким у відповідній місцевості вирішуються питання збільшення ефективності людської праці за допомогою інженерних розробок місцевих умільців. Слід викласти суть винаходу, його практичне значення, ефект від застосування. Також авторові слід звертати увагу на екологічний ефект застосування відповідного винаходу.

Бізнес-план (обсягом 10-12 стандартних аркушів А-4) має розкривати програму експлуатації виявленого і досліджуваного об’єкта у туристичному бізнесі. Отже,  він має містити всі необхідні для цього складові, які доцільно структурувати у шість основних блоків.

В першому блоці має бути викладено резюме проекту. В ньому повинен міститися короткий опис організаційної форми експлуатації досліджуваного в конкурсній роботі краєзнавчого об’єкта з туристичною метою. Це може бути розробка туристичного маршруту, створення місцевого музею, запровадження фестивалю, театралізованого дійства з відтворенням певних місцевих традицій і звичаїв, тури з метою прослуховування оповідок та легенд (спілкування з місцевими оповідачами), прослуховування місцевих пісень, гостьові тури для перегляду особливостей повсякденного побуту, відвідання селянських господарств під час трудових буднів, участь туристів чи туристичних груп у археологічних розкопках та етнографічних експедиціях  тощо.

В другому блоці має бути характеристика підприємницької діяльності, яка повинна містити набір послуг, надання яких слід налагодити для туристів. А саме: створення садиб сільського зеленого туризму, готелів, відкриття етнічних ресторанів, атракціонів, організацію прокату засобів пересування (велосипедів, коней тощо), сувенірних крамниць, майстерень, проведення екскурсій, забезпечення умов для найбільш комфортного і колоритного прослуховування оповідей та ін.

В третьому блоці автор конкурсної роботи має проаналізувати сучасний стан та кон’юнктуру туристичного ринку досліджуваної місцевості. Якщо автор проекту виявить нестачу надання певного виду туристичних послуг то він має викласти у цьому розділі засоби та шляхи її усунення.

Четвертий блок повинен бути присвячений розробці маркетинг-плану. У маркетинг-плані необхідно викласти засоби донесення до потенційних клієнтів інформації про відповідні туристичні об’єкти та їх представлення. Зокрема, слід звернути увагу на такі засоби маркетингових комунікацій як Інтернет і соціальні мережі, преса, радіо, телебачення, неформальні комунікації тощо.

П’ятий блок повинен містити етапи реалізації запропонованого проекту із зазначенням необхідного часу для реалізації кожного заходу. Необхідно проаналізувати орієнтовні витрати на реалізацію проекту на кожному етапі і вказати як короткострокові економічні та соціальні ефекти від його реалізації, так і довгострокові. Крім того, у конкурсній роботі необхідно проаналізувати економічний та соціальний ефекти від реалізації його проекту не лише для окремого господарюючого суб’єкта, а і для відповідної місцевості та її населення (підвищення продуктивності виробництва, залучення інвестицій, підвищення зайнятості населення та ін.).

У шостому блоці (заключному) необхідно здійснити оцінку можливих ризиків у процесі практичної реалізації проекту, зокрема, звернути увагу на стан інфраструктури, наявність поштового, транспортного сполучення, електрифікацію місцевості тощо. Необхідно також запропонувати шляхи мінімізації виявлених ризиків.

Ви можете подивитися приклади бізнес-планів та порядок розробки даного документу перейшовши за цією адресою: http://biznesplan.pp.ua/.
 

Кол. просмотров: (0)
Кол. комментариев: (0)