Отправить на печать

19.04.2013
Автор: Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ РАТИФІКУВАВ ОНОВЛЕНУ УГОДУ ПРО СПРОЩЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ

18 квітня Європейський Парламент дав свою згоду на ухвалення оновленої Угоди про спрощення оформлення віз між ЄС та Україною. Парламент ухвалив спеціальну законодавчу резолюцію, текст якої наведено нижче:

Законодавча резолюція Європейського Парламенту щодо проекту рішення Ради ЄС з приводу укладання Угоди між ЄС та Україною, яка вносить зміни до Угоди між Європейською Спільнотою та Україною щодо спрощення оформлення віз.

Європейський Парламент:
- зважаючи на проект рішення Ради ЄС;
- зважаючи на Угоду між ЄС та Україною, яка вносить зміни до Угоди між Європейською Спільнотою та Україною щодо спрощення оформлення віз;
- зважаючи на прохання про схвалення, подане Радою ЄС у відповідності до статті 77(2), пункту (а) та Статті 218(6), другого підпункту, пункту (а) Договору про функціонування Європейського Союзу;
- зважаючи на Правила 81 та 90(7) регламенту роботи;
- зважаючи на рекомендації Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ та думку Комітету із закордонних справ;
1. Дає свою згоду на ухвалення угоди;
2. Доручає своєму Президенту передати свою позицію Раді ЄС, Європейській Комісії, а також урядам і парламентам країн-членів і України.

Пояснювальний коментар

Угода щодо спрощення оформлення віз між Європейською Спільнотою та Україною діє від 1 січня 2008 року. Її дія є дуже успішною: рівень відмов у видачі віз є достатньо незначним і складає 3,3%. Однак, незважаючи на такі дані, згідно із проведено оцінкою функціонування Угоди, було визначено необхідність внесення в неї деяких змін з метою виправлення будь-яких спотворень або відмінностей в інтерпретації тексту.

Доповнена Угода про спрощення оформлення віз між Європейським Союзом і Україною ґрунтується на успішності попередньої Угоди, а також пропонує вагомі покращення для українських громадян. Зокрема, такі:

- Спрощено вимоги до документів, що засвідчують мету здійснення подорожі, для ширшої категорії прохачів, включаючи представників організацій громадянського суспільства, технічного персоналу, який супроводжує журналістів, та осіб, чиї професії передбачають участь в міжнародних виставках, конференціях і семінарах.

- Положення, що стосуються періоду дії багаторазових віз, стали більш ясними та лаконічними.
- Здійснено перегляд та удосконалення системи застосування спеціального збору за термінове оформлення візи. Спеціальний збір за термінове оформлення візи скасовується для тих осіб, які подають заявку на отримання візи в останню хвилину; своєю чергою, він вводиться у випадку подання прохачем заявки на отримання візи в останню хвилину, через те, що він/вона проживає далеко від консульської служби.

- Роз’яснено положення, які стосуються вартості залучення зовнішніх надавачів послуг (outsourcing). Попередня угода залишала сумніви щодо законності додаткової плати за послуги, надані із залученням зовнішніх виконавців, зважаючи на те, що вони призводили до збільшення ціни за візу, що була передбачена Угодою (35 євро).

- Країнами-членами схвалено розширення рамок Угоди, зокрема, що стосується включення в неї положення про непотрібність візи для власників службових біометричних паспортів. У якості запобіжного заходу ця Угода містить Декларацію того, що ЄС анулює це положення у випадку зловживання безвізовим режимом або з причин, пов’язаних із громадським порядком.

Запровадження безвізового режиму для українських громадян, які подорожують в ЄС, не має залежати від політичного клімату у відносинах між ЄС та Україною. Українці, як і у випадку громадян країн-членів ЄС, які подорожують до України, повинні мати право здійснювати безвізові подорожі в межах ЄС, що передбачено умовами цієї Угоди.

Угода про спрощення оформлення віз є дуже важливою у житті людей; вона зміцнює контакти між ними, полегшуючи можливості для здійснення подорожей звичайними громадянами. Зміни, внесені у цю Угоду, полегшують подорожі для представників громадянського суспільства, неурядових організацій, журналістів та молодих людей. Спільні зобов’язання, зроблені ЄС та Україною, здатні зробити ефективний внесок у розвиток демократії, верховенства права та прав людини – зокрема, за допомогою полегшення контакту та подорожей для людей між двома державами, що контактують одна з одною.

Думка Комітету із закордонних справ Європарламенту
Коротке обґрунтування

Доповнена Угода про спрощення віз між ЄС та Україною, у порівнянні з наразі чинною Угодою, передбачає чіткі поліпшення у видачі віз українським громадянам. Вона полегшує вимоги до документів, що мусять подаватися прохачами віз, та розширює категорії людей, які можуть скористатися однорічною або п’ятирічною багаторазовими візами.

Згідно із доповненою Угодою, до нових категорій громадян належать: представники організацій громадянського суспільства, які регулярно подорожують до країн-членів з метою участі в освітніх тренінгах або конференціях; учасники програм із транскордонної співпраці, що фінансуються ЄС; студенти та аспіранти; представники релігійних громад; особи, які з професійних причин беруть участь у семінарах на території ЄС; особи, які змушені регулярно подорожувати до ЄС з медичних причин, а також особи, які їх супроводжують.

У такий спосіб ця Угода є вагомим кроком у напрямі встановлення безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, прихильником якого є Європейський Парламент. Вона також є чітким сигналом до українських громадян, який сповіщає про те, що ЄС відданий ідеї зміцнення партнерських відносин з українським суспільством, подальшого розвитку та сприяння міжлюдським контактам у відповідності до оновленої Європейської політики сусідства.
Додаткову інформацію про доповнену Угоду про спрощення віз між ЄС та Україною можна знайти за цим посиланням.

Кол. просмотров: (0)
Кол. комментариев: (0)