Получать новости на E-mail
Статьи и интервью (1180)
05.07.2012
Автор: НТБ
Размер шрифта

Версия для печати

З 1 липня набирає чинностi Закон України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» № 4834

З 1 липня набирає чинностi Закон України «Про внесення змiн до Податкового Кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» № 4834. Цей закон змiнює 97 статей Податкового Кодексу України.

Зокрема:
•спрощено процедуру взяття на облiк платникiв єдиного податку платниками податку на додану вартiсть;
•передбачається не накладати штрафнi санкцiї у 2012 роцi за порушення порядку обчислення, правильностi заповнення податкових декларацiй платником єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку, а також запровадити мораторiй на застосування адмiнiстративних стягнень у виглядi штрафу за неправильнiсть заповнення у 2012 роцi книги облiку доходiв та книги облiку доходiв i витрат;
•спрощено порядок пiдписання податкової декларацiї платником у разi вiдсутностi у такого платника особи, яка вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку;
•передбачено не застосовувати непрямi методи визначення звичайних цiн у зв’язку з вiдсутнiстю законодавчого врегулювання таких методiв;
•врегульовано питання щодо врахування збиткiв минулих перiодiв;
•скасовано обмеження щодо добровiльної реєстрацiї платником ПДВ, що дасть можливiсть реєструватися платником ПДВ будь-якiй особi, яка здiйснює господарську дiяльнiсть незалежно вiд обсягiв постачання;
•спрощено процедуру реєстрацiї платником ПДВ платникiв єдиного податку, у тому числi при добровiльнiй змiнi ставки єдиного податку з 5% на 3%;
•скорочено строк реєстрацiї платникiв ПДВ у органах ДПС з 10 до 5 робочих днiв, а також строк реєстрацiї податкових накладних у Єдиному реєстрi;
•встановлено, що податковi агенти не утримують у джерела виплати податок з доходiв, що виплачуються пiдприємцям;
•спрощено порядок проведення рiчних перерахункiв податку на доходи фiзичних осiб. 

Кол. просмотров: (2522)                            Кол. комментариев: (0)

Уважаемые читатели!
Приглашаем принять участие в обсуждении темы, освещенной в статье. Единственная просьба,  не размещать сообщений, которые могут нарушить законы Украины.

Комментариев (0) К статье З 1 липня набирає чинностi Закон України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» № 4834